aktuální verze zde

Nehody s účastí cyklistů 2007-2015 v Brně, Praze a Ostravě

Legenda podle následků:
nejzávažnější následek nehody:
smrt (do 24h)
těžké zranění
lehké zranění
hmotná škoda

Legenda podle zavinění:
samonehoda 1 cyklisty
zaviněná cyklistou
nezaviněná cyklistouTato mapa demonstruje v Brně, Praze a Ostravě 3 000 nehod z celkového počtu 35 000 v ČR s účastí cyklistů za 9 let (2007-2015). Data jsou z databáze nehodovosti, kterou podle zákona vede Policie ČR. Některé aspekty nehodovosti lidí na kole jsou zpracovány v mapových aplikacích např. CDV, JDVM, ČRo. Dosavadní datové analýzy i mapy však dosud pracovaly pouze s nehodami, které byly zaviněné cyklistou. Pomíjely asi třetinu nehod-střetů, které cyklista nezavinil. Zřejmě proto, že vyžaduje komplexnější výběry a netriviální práci s databází.

Autor: Dan Bárta v Brně, 6. července 2016 na sv. Jana z Husy